Thẻ: cau truc ngu phap

Cấu trúc Avoid

Cấu trúc Avoid [Cách dùng, ví dụ cụ thể và bài tập có đáp án]

“I try to avoid go to  supermarkets on Saturdays. – Tôi cố gắng tránh đi siêu thị vào thứ Bảy.”. Cấu trúc với Avoid là chủ điểm ngữ pháp được… Read more »