Author Archives: Tôi Yêu Tiếng Anh

About Tôi Yêu Tiếng Anh

Tôi yêu tiếng Anh - Chuyên trang chia sẻ kiến thức học tiếng Anh từ A -> Z. Bản thân là một người ham tìm hiểu và trải nghiệm tiếng Anh nên muốn chia sẻ tới nhiều người hơn. Chúc các bạn sẽ tìm được thông tin hữu ích trên Blog Tôi Yêu Tiếng Anh

Cấu trúc Avoid

Cấu trúc Avoid [Cách dùng, ví dụ cụ thể và bài tập có đáp án]

“I try to avoid go to  supermarkets on Saturdays. – Tôi cố gắng tránh đi siêu thị vào thứ Bảy.”. Cấu trúc với Avoid là chủ điểm ngữ pháp được… Read more »